3

2

4

1

5

 

6

 

Support GraphicSupport

 
 
 

עמוד העברית

חזרה לדף ראשי

Downloads

בדף זה תוכלו למצוא חומר הסבר, קבצים להורדה הקשורים לתמיכה בעברית וקבצי תיקון לתוכנות ישנות שמחמת  גילן  קשה כבר למצוא אותם על האתר של בורלנד .

את ארכיון ההורדות של בורלנד ניתן למצוא ישירות באתר המרכזי (נדרשת הרשמה מוקדמת).

חדש !! מידע ועדכונים חשובים למשתמשי דלפי 7/8

עברית

בגרסאות הראשונות של דלפי ו- C++Builder    לא היה פתרון מובנה בכלי לנושא התמיכה העברית ולכן פותחו רכיבים עבריים אשר נמכרו בנפרד מהתוכנה. היום ניתן להוריד את הרכיבים חינם ישירות מעמוד העברית.

קבצי תיקון

את ארכיון התיקונים המלא לתוכנות בורלנד תוכלו למצוא  באתר הראשי של בורלנד ב- http://www.borland.com/products/downloads/index.html

התיקונים אשר מוצעים כאן לא נמצאים בגישה ישירה מהאתר הראשי ומניסיוננו יש דרישה לתיקונים אלו אשר מיועדים לתוכנות ישנות או למעברים בין דורות של מחשבים.

Borland Pascal 7.0

קובץ תיקון ל- Borland Pascal – תמיכה לפנטיום  II

Turbo Pascal 7.0

קובץ תיקון ל- Turbo Pascal 7– תמיכה לפנטיום  II מאפשר לקמפל קוד עבור פנטיום II

for EXE files - Turbo Pascal 7.0

כללי

קורס יסודות הפיתוח ב-C++Builder 4

חומר הלימוד המקורי של קורס  C++Builder 4 – יסודות הפיתוח עכשיו חופשי להורדה !  בכל מס' שבועות ישוחרר פרק נוסף. עקבו אחר הפרקים והרכיבו קורס שלם ללימוד עצמי

Chapter 1   (pdf)   (zip)

Chapter 2   (pdf)   (zip)

Chapter 3   (pdf)   (zip)

Chapter 4   (pdf)   (zip)

Chapter 5   (pdf)   (zip)

Chapter 6   (pdf)   (zip)